Gå direkte til innhold
 

Registrering av prosjekter med norske partnere i MANUNET III som er bekreftet finansiert i 2018

Registrering av nye prosjekter som har blitt bevilget av MANUNET III i oktober 2018. De aktuelle prosjektene er orientert i egen e-post fra Forskningsrådet.

Annen støtte Velg

Meldinger:

Velg «Annen støtte» for å komme til lenke til søknadsskjemaet for registrering av prosjektet.

Status:

Gjennomført

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Dette er ikke en utlysning, men kun en portal opprettet for å kunne registrere prosjekter som er bekreftet finansiert med norsk prosjektdeltagelse i MANUNET III.

Dette er ikke en ny søknad. Søknadsskjemaet skal fylles ut for å få registrert godkjente prosjekter i Forskningsrådets systemer.

 

Kontaktpersoner