Gå direkte til innhold
 

Utenlands- og gjesteforskerstipend til løpende prosjekter

Det kan søkes om tilleggsbevilgninger for å fremme internasjonalt samarbeid i løpende prosjekter i NANO2021.

Personlig Gjesteforskerstipend Velg
Personlig Utenlandsstipend Velg

Meldinger:

Sluttdato for innsending av søknader er 5. april 2019. En ny utlysning vil være tilgjengelig i mai.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Det er tilgjengelig 1,2 mill. kroner pr år til denne utlysningen.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende for denne utlysningen.

Det kan søkes om personlig utenlandsstipend eller personlig gjesteforskerstipend for å utvikle og ytterligere styrke internasjonalt samarbeid i prosjekter med finansiering fra NANO2021. Ordningen muliggjør at stipendiater finansiert i prosjektene kan arbeide i et utenlandsk forskningsmiljø og at utenlandske forskere kan arbeide i et norsk forskningsmiljø.

Personlig utenlands- og gjesteforskerstipend kan kun søkes av prosjektledere som har prosjekter i NANO2021 med en løpende finansiering. Prosjektnummeret på det løpende prosjektet må oppgis.

Prosjekter innvilget støtte på grunnlag av utlysninger fra og med 2017 skal benytte Forskningsrådets generelle utlysning for utenlandsstipend

Andre søknader vil bli avvist.
 

Kontaktpersoner