Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Nanoteknologi og avanserte materialer (NANO2021)

Frist Utlysning
10.10.2018
13:00 CEST
60 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet innenfor nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer Velg
Løpende Arrangements- og nettverksstøtte fra NANO2021 . Velg
Løpende Utenlands- og gjesteforskerstipend til løpende prosjekter Velg
Løpende 2 millioner kroner i forprosjekt til små og mellomstore bedrifter Velg

Mål for programmet:

NANO2021 er Forskningsrådets Store program for nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer. Basert på nanoteknologi, mikroteknologi og avansert materialer skal det utvikles fremragende kunnskap og bærekraftige løsninger og innovasjoner som møter samfunnets behov.

Programmet har særlig ansvar for utnyttelse av norsk medlemskap ved European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) inkludert Swiss Norwegian Beam Line (SNBL) og European Spallation Source (ESS) og skal for øvrig bidra til optimal utnyttelse av nasjonal infrastruktur og kompetanse.

Programmet skal bidra til kunnskap- og teknologiutvikling på samfunnsutfordringer, hovedsakelig innenfor fornybar energi, miljø- og klima og bedre helse og medisinsk teknologi. Programmet skal bidra til økt verdiskapning og innovasjon basert på nasjonale naturressurser og bidra til økt kunnskap om effekter av nanomaterialer på mennesker og økosystemer.

De tematiske prioriteringene medfører at NANO2021 har grenseflater mot andre aktiviteter i Forskningsrådet. NANO2021 vil prioritere prosjekter hvor anvendelse av nanoteknologi, mikroteknologi og/eller avanserte materialer har en betydelig muliggjørende effekt på den forskningen som skal gjennomføres.

Ansvarlig forskning og innovasjon (Responsible Research and Innovation, RRI) er en prioritering i programmet og omfatter både RRI som forskningstema og RRI som forskningspraksis.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra NANO2021-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter. 

Utlysningsplaner for de neste tre årene

2018

Høst: 65,5 millioner kroner

2019

April: Forskerprosjekter 65 millioner kroner
September: Innovasjonsprosjekter 50 millioner kroner

2020

Vår: Forskerprosjekter 70 millioner kroner
Høst: Innovasjonsprosjekter 50 millioner kroner

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Universitet- og høgskolesektoren, forskningsinstitutter og næringsliv

Varighet:

x

Totalbudsjett:

Ca. 142 mill. kroner i 2018

Kontaktpersoner