Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Nanoteknologi og avanserte materialer (NANO2021)

Frist Utlysning
Løpende Arrangements- og nettverksstøtte fra NANO2021 . Velg
Løpende Utenlands- og gjesteforskerstipend til løpende prosjekter Velg
Løpende EuroNanoMed III: Registrering av norske partnere i bekreftede prosjekter 2017 Velg

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader som er under behandling.

Vi gjør oppmerksom på at prosjektsammendraget kan bli videresendt til eksperter når de blir spurt om å vurdere søknaden. Tittelen og sammendraget må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

Mål for programmet:

NANO2021 er Forskningsrådets Store program for nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer. Programmet skal bidra til å løfte den nasjonale kunnskapsbasen på teknologiområdet til et høyt internasjonalt nivå. Basert på nanoteknologi og avansert materialer skal det utvikles fremragende kunnskap og bærekraftige løsninger som møter samfunnets og næringslivets behov. Programmet har en sentral rolle i å følge opp den nasjonale FoU-strategi for nanoteknologi som ble lagt frem i 2012.

Programplanen prioriterer disse fem temaene:

Nanoteknologi, mikroteknologi  og avanserte materialer for

  • Tema 1 - anvendelser innen energi
  • Tema 2 - redusert miljø- og klimapåvirkning
  • Tema 3 - bedre helse og ny medisinsk teknologi
  • Tema 4 - økt verdiskaping basert på naturressurser
  • Tema 5 - kunnskap om ulike effekter av nanomaterialer på helse og økosystemer

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra NANO2021-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter. 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Universitet- og høgskolesektoren, forskningsinstitutter og næringsliv.

Totalbudsjett:

Ca. 130 mill. kroner i 2017.

Programplan

Kontaktpersoner