Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Formidlings- og koordineringstiltak knyttet til miljø- og utviklingsforskning (MILUTV-ARENAER) — Avsluttet

Frist Utlysning
Dette programmet er avsluttet

Meldinger:

Utlysningen stenges midlertidig 4. januar 2016 og åpnes igjen i midten av januar.

Viktig informasjon om støtte til utviklingsforskning (03.09.15): Søknader om støtte til prosjekter som kun er relatert til utviklingsforskning kan ikke behandles før det er avklart om UD/Norad vil bevilge midler til dette for 2015. Dette gjelder også støtte til kvinnelige forskere fra utviklingsland.

Prosjekter som det er naturlig å søke om fra andre programmer eller aktiviteter henvises dit.

Det kan ikke søkes om bidrag til ordinære forskningsprosjekter eller ordinær drift. Deltakelse på konferanser og workshops/seminarer støttes ikke. Unntaksvis støttes deltakelse for kvinnelige forskere fra utviklingsland, jfr. føringer i utlysningen.

Ordningen støtter ikke arrangementer eller andre aktiviteter som allerede er gjennomført.

Mål for programmet:

Målet med ordningen er å støtte tiltak knyttet til miljø- og utviklingsforskning som ikke omfattes av programmenes og aktivitetenes utlysninger. Det kan gis støtte til nasjonale og internasjonale formidlingstiltak som f.eks. formidlingskonferanser og synteserapporter. Ordningen støtter dessuten strategiske tiltak som arrangementsstøtte til konferanser og workshops/seminarer, og bidrag til inter­nasjonale koordineringstiltak. Eksempler på sistnevnte kan være tiltak knyttet til Future Earth, European Association of Development Research and Training Institutes (EADI) og norsk deltakelse i The International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA).

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Godkjente forskningsinstitusjoner som arbeider innenfor miljø- og utviklingsforskning. Ordningen kan i tillegg motta søknader fra organisasjoner som har internasjonal koordinering og/eller formidling av miljø- og utviklingsforskning som hovedformål.

Totalbudsjett:

For 2015 er det foreløpig inntil 5 mill. kroner til disposisjon.

Kontaktpersoner