Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land (MATPROGRAMMET)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

Matprogrammet skal legge til rette for, finansiere og formidle resultater fra forskning som styrker kunnskapsbygging, innovasjon og konkurransedyktighet i norske matnæringer/-bedrifter, FoU-miljø og tilhørende forvaltning.

Visjon:

Forskning for framtidsrettede matnæringer 

Hovedmål:

Fremme forskningsbasert innovasjon for forbrukernes, matnæringenes og samfunnets behov

Delmål 1:

Matprogrammet skal bidra til at norske matnæringer bygger sin framtid på forskningsbasert innovasjon, gjennom økt deltakelse i FoU-prosjekter og bruk av forskningsresultater.

Delmål 2:

Matprogrammet skal bidra til at norske forskningsmiljø utvikler, deler og sikrer kunnskap på høyt internasjonalt nivå på prioriterte områder, til nytte for matnæringene og offentlig forvaltning.

Delmål 3:

Matprogrammet skal bidra til å styrke norsk matforskning og kompetansebygging gjennom internasjonalt samarbeid

 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Næringslivet og FoU-institusjoner

Varighet:

2006-2015

Revidert programplan 2010 - 2015

Kontaktpersoner