Gå direkte til innhold
 

MarTERA lyser ut 14,7 mill. euro til å utvikle havteknologi

ERA-NET Cofund MarTERA lyser for andre gang ut midler til transnasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter for å utvikle havteknologi.

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Søknadsfrist:
29.03.2019 17:00 CET

Meldinger:

Søknader skal sendes inn via søknadsskjema på www.martera.eu/

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Totalt tilgjengelig 14,7 mill. euro.
Det er satt av til sammen 2 mill. euro for støtte til norske deltakere.
Mksimalt støttebeløp for norske deltakere er 0,5 mill. euro per prosjekt.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Hele utlysnings- og søknadsprosessen finnes på MarTERAs nettsider

Finansieringsinstitusjoner i ti land samarbeider om utlysningen har fem satsingsområder:

  • Miljøvennlige maritime teknologie
  • Utvikling av nye materialer og konstruksjoner
  • Sensorer, automasjon, overvåking og observasjoner
  • Avansert fremstilling og produksjon
  • Trygghet og sikkerhet

Utlysningen er åpen for konsortier som består av minst to uavhengige institusjoner fra minst to ulike deltakerland. Søknader med norsk deltagelse må inkludere norske industripartnere.

Støtte til norske aktører vil bli finansiert gjennom Forskningsrådets programmer PETROMAKS2 og MAROFF. Norske søknader må være i tråd med prioriteringene i disse programmene, i tillegg til kriteriene i selve utlysningen. 

Nettverksmøte – Brokerage event

I forbindelse med utlysningen vil det blir arrangert et nettverksmøte i Forskningsrådets lokaler på Lysaker 13. februar.

Ytterligere informasjon om nettverksmøtet og påmelding finnes på egen arrangementsside for MarTERA Brokerage event 2019.b2match.  

Andre nettsider

Kontaktpersoner