Gå direkte til innhold
 

Norge og Singapore utlyser felles forskningsmidler til maritim forskning

Norges forskningsråd og Singapore Maritime Institute (SMI) inviterer forskningsmiljøer fra Singapore og Norge til å sende inn søknader om samarbeidsprosjekter innenfor maritim forskning.

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Søknadsfrist:
12.09.2018 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

15 millioner NOK er tilgjengelig fra Forskningsrådet til norske deltakere og 2,5 millioner SGD er tilgjengelig fra Singapore Maritime Institute (SMI) til deltakere fra Singapore.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Denne utlysningen finnes kun på engelsk. Vi viser til vår engelske versjon av utlysningen for nærmere informasjon.