Gå direkte til innhold
 

Forprosjekt MAROFF 2015

Forprosjektene skal lede fram til en søknad mot et Innovasjonsprosjekt i næringslivet i MAROFF

Forprosjekt Velg

Meldinger:

Tidligste startdato for forprosjektet er den dagen forprosjektsøknaden sendes inn. Startdatoen kan ikke være tidligere enn 10 måneder før aktuell søknadsfrist for hovedprosjekt.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Støtte til forprosjekter er som hovedregel begrenset til maks 150.000 kroner pr. prosjekt. Forskningsrådets støtte kan maksimalt utgjøre 50 % av totalkostnadene.
Det er avsatt opp til 3 mill. kroner i 2015 for denne ordningen. Utlysningen lukkes når beløpsgrensen nås eller senest 9 uker før søknadsfrist for Innovasjonsprosjekt i næringslivet.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Målgruppene for MAROFF er rederinæringen, verftsindustrien og utstyr- og tjenesteleverandører til alle typer skip og til havbruksanlegg: Dette er nærmere beskrevet i programplanen for MAROFF, som det finnes en lenke til i høyre spalte. I programplanen er det også beskrevet avgrensninger mot andre programmer i Forskningsrådet samt MAROFF's prioriteringer.

For å stimulere til gode prosjekter med bred deltagelse av relevante bedrifter og forskningsmiljøer, og med gjennomarbeidede målsetninger og prosjektplaner, kan det søkes om økonomisk støtte til forprosjekter. Forprosjektene skal ha som målsetting å lede fram til et Innovasjonsprosjekt i næringslivet i MAROFF.

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner