Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Maritim virksomhet og offshore operasjoner (MAROFF)

Frist Utlysning
29.03.2019
17:00 CET
MarTERA lyser ut 14,7 mill. euro til å utvikle havteknologi Velg
Løpende Arrangementsstøtte til forskningsformidling 2018 Velg

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling.
Vi gjør oppmerksom på at prosjektsammendraget kan bli videresendt til eksperter når de blir forespurt om å vurdere søknaden. Tittelen og sammendraget må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

Mål for programmet:

MAROFF skal støtte forskning og utvikling som bidrar til økt verdiskaping for den maritime næringen. Innenfor bærekraftige rammer er målet økt konkurranseevne, styrket omstillingsevne og forbedret samspill og kunnskapsoverføring mellom FoU-miljø og næringen.

Maritim næring defineres her som rederinæringen, verftsindustrien, tjenesteleverandører og utstyrsleverandører til alle typer skip og fartøy for utnyttelse av havrommet, inkludert fartøy og maritim teknologi knyttet til andre havnæringer (herunder havbruk, fiskeri, offshore olje- og gassutvinning og offshore fornybar energi). Den inkluderer også forskningsmiljø på teknologiske og samfunnsvitenskapelige tema av betydning for norsk maritim næring.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra MAROFF-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter.

Utlysningsplaner for de neste tre årene

2018

September: Forskerprosjekter og kompetanseprosjekter 70 millioner kroner
Oktober: Innovasjonsprosjekter 140 millioner kroner

2019

April: Forskerprosjekter og kompetanseprosjekter 50 millioner kroner
​September: Innovasjonsprosjekter 110 millioner kroner

2020

Vår: Forskerprosjekter og kompetanseprosjekter 50 millioner kroner
​Høst: Innovasjonsprosjekter 110 millioner kroner

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Næringslivet, Forskningsinstitutter og Universitet- og høgskolesektoren.

Varighet:

Løpende fra 2010

Totalbudsjett:

MAROFF har for tiden et årlig budsjett på om lag 160 millioner kroner.

Vedlegg

Kontaktpersoner