Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Marine ressurser og miljø (MARINFORSK)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling.
I forbindelse med søknadsvurderingen kan prosjektsammendraget bli videresendt til eksperter som er aktuelle til å vurdere søknaden. Tittelen og sammendraget må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

Mål for programmet:

Hovedmål
MARINFORSK skal øke kunnskapen om marine økosystemer og konsekvensene av menneskeskapte påvirkninger.

Med kunnskap i forskningsfronten skal programmet styrke grunnlaget for gode og effektive forvaltningsprosesser og bærekraftig verdiskaping basert på marine ressurser.

Faglige delmål
MARINFORSK skal

  • øke kunnskapen om marine økosystemers struktur, funksjon, variasjon og endring
  • øke kunnskapen om forekomst og effekter av forurensning og annen påvirkning på marine økosystemer
  • bedre kunnskapsgrunnlaget for bærekraftig verdiskaping fra marine ressurser gjennom hele verdikjeden fra høsting via foredling til marked
  • øke kunnskapen om en økosystembasert forvaltning av marine ressurser

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra MARINFORSK-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter. 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Universitets- og høgskolesektoren, Forskningsinstitutter, Næringsliv

Varighet:

løpende

Totalbudsjett:

MARINFORSK har p.t. et årlig budsjett på om lag 130 millioner kroner.

Se også

Kontaktpersoner