Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Kulturell verdsetting (KULVER)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

Programmets overordnede målsetting er å styrke og videreutvikle kulturforskningen gjennom grunnleggende studier av kulturell verdsetting med fokus på estetisering/-estetiske praksiser. Det er et mål å få fram kunnskap om hvordan kulturelle fenomener tilskrives verdi og hvordan kulturell verdi endres, forskyves, overføres og tilegnes.

Programmets målsetting vil bli oppnådd gjennom å:

  • fremme grunnleggende forskning av høy kvalitet, fagutvikling og faglig selvrefleksjon
  • styrke den humanistisk orienterte kulturforskningen
  • stimulere internasjonalisering og fler- og tverrfaglig samarbeid
  • oppfordre til internasjonale perspektiver
  • styrke kulturforskningens samfunnsrelevans
  • bidra til økt publisering og formidling av forskningsresultater

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Universitets- og høgskolesektor, forskningsinstitutter og andre forskningsmiljøer.

Varighet:

2008-2012

Totalbudsjett:

Programmets budsjettramme antas å være rundt 93 mill. kroner for hele programperioden.

Dokumenter

Kontaktpersoner