Gå direkte til innhold
 
 • 1. Om programmet
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

Kultur- og mediesektoren (KULMEDIA)

Frist Utlysning
10.04.2019
13:00 CEST
40 millioner kroner til Forskerprosjekt innenfor kultur- og mediesektoren Velg

Meldinger:

Programmet har ny programplan for perioden 2019-2023.

Mål for programmet:

KULMEDIA skal bidra med forskning av høy kvalitet om kultur- om mediefeltene. Programmets kunnskapsoppbygging skal være relevant for politikkutvikling, forvaltning og aktører på disse feltene.

Programmet skal gi kunnskap om utfordringer og muligheter knyttet til endringer i teknologiske og økonomiske rammebetingelser, og om medie- og kulturpolitikk.

KULMEDIA skal

 • bidra til forskning av høy kvalitet innenfor programmets prioriterte områder
 • legge til rette for at forskningsresultatene kan benyttes i politikk, forvaltning, av aktørene i feltene, og i den løpende samfunnsdebatten
 • stimulere til samarbeid på tvers av fag og metodiske tilnærminger
 • legge til rette for forskning som er internasjonalt orientert og forankret i internasjonal forskning
 • bidra til å styrke og løfte forskningsmiljøer:
  • Programmet skal styrke kompetente forskningsmiljøer som kan hevde seg internasjonalt innenfor de temaområdene programmet omhandler.
  • Programmet skal løfte miljøer innen områder med mindre etablerte forskningstradisjoner og tilrettelegge for kompetansebygging

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra KULMEDIA-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter.
 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Norsk forskningsorganisasjon (se definisjon i PDF til høyre på siden).

Varighet:

2014-2023

Totalbudsjett:

Ca. 160 mill. kroner for hele perioden 2014-2023.

Andre nettsider

Kontaktpersoner