Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Program for offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet (KREFT)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Meldinger:

Programmet har løpende søknadsbehandling for søknadstypen personlig utenlandsstipend for doktorgrads- og postdoktorstipendiater for prosjekter finansiert av programmet.

Mål for programmet:

Det overordnede målet for programmet er å støtte forskningsprosjekter som øker kunnskapsgrunnlaget for gode beslutninger som bedrer diagnostikk, behandling og omsorg av kreftpasienter.

Ny kunnskap framskaffet gjennom offentlig initierte kliniske studier av høy vitenskapelig kvalitet er et viktig redskap for beslutningstakere til bruk for gode beslutninger i kreftomsorgen.

Programmet skal støtte større forskerinitierte studier av høy kvalitet med utstrakte samarbeid og tilstrekkelig styrke til å gi resultater som raskt kan tas i bruk i beslutningsprosesser og i klinisk praksis. Vitenskapelig publisering og implementering av forskningsresultatene er av stor viktighet for programmet.

Programmet skal også øke samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, og stimulere til nasjonale, internasjonale, multisenterstudier og tverrfaglige samarbeidsprosjekter for å oppnå økt kvalitet i studiene.

Søkerne oppfordres til å lese programplanen (se lenke til høyre på siden).

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra KREFT-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter.
 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Universitets- og høgskolesektoren, forskningsinstitutter, andre offentlige finansierte forskningsmiljøer.

Varighet:

2011-2015

Totalbudsjett:

Totalbudsjettet for programperioden 2011-2015 er ca 100 millioner kroner.

Dokumenter

Kontaktpersoner