Gå direkte til innhold
 

40 millioner til Forskerprosjekt innenfor fri klimaforskning

Vi lyser ut midler til fri klimaforskning. Utlysningen gjelder forskning innenfor alle tema som dekkes av KLIMAFORSKs programplan. Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
10.04.2019 13:00 CEST

Meldinger:

23.01.2019: Satser for personalkostnader er korrigert.

Denne utlysningen har status "planlagt" fram til 27.02.2019 (seks uker før søknadsfristen) og vi kan endre utlysningen fram til denne datoen. Da blir utlysningen aktiv, og du kan opprette og sende inn en søknad fram til søknadsfristen. Hvis vi endrer utlysningen, vil vi legge inn melding om dette her.

Utlysningsteksten finnes også på engelsk. Det er den norske utlysningsteksten som er juridisk bindende. Dersom det finnes informasjon på andre nettsider som gjelder denne utlysningen, og som er motstridende med informasjon i utlysningen, er det utlysningen (del 2 og 3, inkludert vedlegg) som gjelder.

Status:

Planlagt

Antatt tilgjengelige midler:

Det er 40 millioner kroner tilgjengelig for nye prosjekter innenfor alle tema som dekkes av KLIMAFORSK sin programplan.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Formål med utlysningen

Utlysningen gjelder forskning innenfor alle temaene som dekkes av KLIMAFORSKs programplan (se programplanen til høyre).

Utlysning av frie klimaforskningsmidler skal fremme klimaforskning med vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront.

Hvem kan søke?

Alle søknader om Forskerprosjekt må være sendt inn fra en godkjent forskningsorganisasjon. Se liste over hvilke organisasjoner som kan sende inn søknader, i PDF-en "Definisjon av forskningsorganisasjon" til høyre på siden.

Kun forskningsorganisasjoner kan være samarbeidspartnere i prosjektene.

Endringer i søknadstypene våre – hva betyr det for deg?

Vi jobber med å endre søknadstypene våre og 2019 er et overgangsår. Søknadstypene Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend har som felles formål å støtte fornyelse og utvikling i forskningen på tvers av alle fag og tematiske områder. Vi samler alle våre utlysninger av midler til disse tre søknadstypene til én søknadsfrist. Samtidig tar vi i bruk felles krav og vurderingskriterier, på tvers av alle programmer og aktiviteter i Forskningsrådet. Du finner mer informasjon om dette her: Forskningsmidler i 2019.

Hva prioriteres når søknader blir valgt ut til bevilgning?

Søknader som blir valgt ut til bevilgning, oppfyller alle krav til prosjektlederen, søknaden og vedlegg (se del 3 av utlysningen). I tillegg er de vurdert til å oppfylle formålene med utlysningen.

KLIMAFORSK vil prioritere klimaforskning av høy vitenskapelig kvalitet, i hele bredden av programmets tematikk.

Forutsatt at søknadene som er aktuelle for finansiering, er sammenliknbare med hensyn til faglig kvalitet, vil KLIMAFORSK prioritere søknader til finansiering som inkluderer doktorgrads- og/eller postdoktorstipend.

Blant prosjekter med tilnærmet lik faglig kvalitet og relevans for utlysningen, skal søknader med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Kontaktpersoner