Gå direkte til innhold
 
 • 1. Om programmet
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

Stort program for klima (KLIMAFORSK)

Frist Utlysning
Løpende Stimuleringsmidler til EUs delprogram " Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer 2016" Velg
Løpende 3 millioner kroner til kommunikasjon og formidling av klimaforskning Velg

Mål for programmet:

Stort program for klima (KLIMAFORSK) er et 10-årig program for klimaforskning. Et stort program er et bredt anlagt, langsiktig forskningsprogram. Det skal gi kunnskapsløft av langsiktig nasjonal og internasjonal betydning. KLIMAFORSK startet opp i 2014 og etterfølger NORKLIMA som utløp i 2013.

Programmet skal gi økt kunnskap om naturlige og menneskeskapte klimaendringer, om effekter av klimaendringer på natur og samfunn og om hvordan samfunnet kan og bør omstilles for å redusere utslipp og tilpasse seg klimaendringene.

KLIMAFORSKs hovedmål: KLIMAFORSK skal føre til fremragende forskning til beste for samfunnet.

KLIMAFORSKs faglige delmål: KLIMAFORSK skal gi:

 • økt kunnskap om naturlige og menneskeskapte klimaendringer
 • økt kunnskap om effekter av klimaendringer på natur og samfunn
 • økt kunnskap om omstilling til et lavutslippssamfunn og tilpasning til klimaendringer

KLIMAFORSKs strategiske delmål: KLIMAFORSK skal bidra til å:

 • sikre helhetlig klimaforskning
 • fremme fri klimaforskning
 • fremme dristighet og faglig fornyelse i prosjektene
 • fremme norske forskningsmiljøers internasjonale synlighet og bidrag
 • fremme utvikling av en ny generasjon klimaforskere
 • fremme kompetanse og anvendbar kunnskap i næringsliv og forvaltning
 • fremme aktiv og målrettet kommunikasjon
 • styrke bruken av tilgjengelige data og forskningsinfrastruktur

Utlysninger
Utlysninger innen de tre temaområdene klimasystemet og klimaendringer, klimaeffekter på natur og samfunn og klimaomstilling i samfunnet vil rullere. Programmet vil også lyse ut frie klimaforskningsmidler annet hvert år.

KLIMAFORSK lyser hovedsaklig ut midler til forskningsprosjekter, men det lyses også ut andre midler, blant annet til kompetanseprosjekter for næringsliv og forvaltning.

Programplan 2014-2023 Stort program for klima - KLIMAFORSK er programmets styringsdokument. Se programplanen i lenke på høyre side.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra KLIMAFORSK-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter.

 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Programmet henvender seg primært til norske forskningsinstitutter, universiteter, høgskoler og andre forskningsmiljøer, i tillegg til næringsliv og brukere i privat og offentlig sektor.

Varighet:

2014-2023

Totalbudsjett:

KLIMAFORSKs årlige budsjett vil ved oppstart ligge på om lag 140 millioner kroner per år.

Andre nettsider

Kontaktpersoner