Gå direkte til innhold
 
 • 1. Om programmet
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

Stort program for klima (KLIMAFORSK)

Frist Utlysning
10.04.2019
13:00 CEST
40 millioner til Forskerprosjekt innenfor fri klimaforskning Velg
10.04.2019
13:00 CEST
125 millioner til samarbeidsprosjekter som fremmer samfunnets klimaomstilling Velg
Løpende 3 millioner kroner til kommunikasjon og formidling av klimaforskning Velg
Løpende Registrering av innvilgede søknader i AXIS Velg

Mål for programmet:

Stort program for klima (KLIMAFORSK) er et bredt anlagt, langsiktig forskningsprogram. Det skal gi et kunnskapsløft av langsiktig nasjonal og internasjonal betydning.

Programmet skal gi økt kunnskap om naturlige og menneskeskapte klimaendringer, om effekter av klimaendringer på natur og samfunn og om hvordan samfunnet kan og bør omstilles for å redusere utslipp og tilpasse seg klimaendringene.

KLIMAFORSKs hovedmål er å føre til fremragende forskning og kunnskap om klima til beste for samfunnet.

Det er satt faglige og strukturelle delmål for programmet, som alle skal bidra til å oppnå hovedmålet.

Faglige delmål

KLIMAFORSK skal gjennom forskning innenfor alle fagområder, gi:

 1. økt kunnskap om naturlige og menneskeskapte klimaendringer
 2. økt kunnskap om effekter av klimaendringer på natur og samfunn
 3. økt kunnskap om omstilling til et lavutslippssamfunn og tilpasning til klimaendringer

Strukturelle delmål

KLIMAFORSK skal, gjennom samarbeid med andre forskningsvirkemidler samt egne utlysninger og tildelinger, ha en formålstjenlig portefølje av prosjekter, og fremme:

 1. samarbeid og arbeidsdeling i klimaforskningen
 2. dristighet og faglig fornyelse i prosjektene
 3. norske forskningsmiljøers internasjonale synlighet og bidrag
 4. utviklingen av en ny generasjon klimaforskere
 5. kompetanse og anvendbar kunnskap i samfunnet
 6. målrettet kommunikasjon og formidling
 7. bruk av tilgjengelige data og forskningsinfrastruktur

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra KLIMAFORSK-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Programmet henvender seg primært til norske forskningsinstitutter, universiteter, høgskoler og andre forskningsmiljøer, i tillegg til næringsliv og brukere i privat og offentlig sektor.

Varighet:

x

Totalbudsjett:

KLIMAFORSKs årlige budsjett vil ligge på om lag 150 millioner kroner per år.

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner