Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

EU Joint Programme- Neurodegenerative Diseases Research (JPND)

Frist Utlysning
Løpende JPND - registrering av norske partnere i bekreftede prosjekter Velg

Mål for programmet:

EU Joint Programme - Nevrodegenerative Disease Research (JPND) er et initiativ for å støtte innovative forskningssamarbeid som har som formål å møte utfordringene. Hensikten er å forsterke virkningen av forskningen ved å tilpasse og utvikle eksisterende nasjonale forskningsprogrammer og identifisere felles mål som vil ha nytte av felles handling. Denne forskningsstrategien gir et rammeverk for fremtidige investeringer og omhandler hvordan den europeiske forskningsinnsatsen mest effektivt kan brukes for å forbedre forebygging, diagnostikk, behandling og omsorg for ND-pasienter.

Fem tematiske prioriteringer for framtidig forskning er identifisert:

  • Opprinnelsen til nevrodegenerative sykdommer
  • Sykdomsmekanismer og modeller
  • Sykdomsdefinisjoner og diagnose 
  • Behandling og forebygging
  • Helsetjenester og sosial omsorg

For mer informasjon om programmet følg lenke til strategisk forskningsplan.

 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Universitets- og høgskolesektoren, forskningsinstitutter, andre offentlige finansierte forskningsmiljøer.

Totalbudsjett:

Årlig budsjett for norsk deltagelse i JPND er 9, 1 millioner kr.

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner