Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Water Challenges for a Changing World Joint Programming Initiative (JPIWater)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling.

Mål for programmet:

Norge er medlem av Joint Programming Initiative (JPI) Water Challenges, med målsetting å skape et kunnskapsgrunnlag for å takle utfordringen om å oppnå et bærekraftig system for god vannforvaltning i og utenfor Europa. Forskningsrådet ivaretar norsk deltakelse sammen med Miljødirektoratet.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Universitets- og høyskolesektoren, forskningsinstitutter.

Varighet:

Løpende.