Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

JPI Urbant Europa (JPIURBAN)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

Norge er medlem av Joint Programming Initiative (JPI) Urban Europe. Medlemslandene skal utvikle europeiske løsninger gjennom samordnet forskningsinnsats, for å skape attraktive, bærekraftige og økonomisk levedyktige byområder.
 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Næringslivet, Forskningsinstitutter, Universitets- og høgskolesektoren, Offentlig sektor

Varighet:

Løpende.

Kontaktpersoner