Gå direkte til innhold
 

ERA-NET BlueBio lyser ut midler til å utvikle bioøkonomien

ERA-NET Cofund BlueBio lyser ut nesten 30 mill. euro til transnasjonal forskning og innovasjon for å oppnå en bærekraftig og konkurransedyktig blå bioøkonomi i Europa.

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Søknadsfrist:
17.03.2019 17:00 CET

Meldinger:

Hele utlysnings- og søknadsprosessen finnes her:
https://www.submission-bluebio.eu/
Søknader skal sendes hit.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Totalt lyses det ut 29,25 mill. euro.
Det er satt av til sammen 5.500.000 € til norske deltakere med maksimum 750.000 € per søknad.
Maksimalt støttebeløp per norsk deltaker er 600.000 € for koordinator, 500.000 € for ordinær partner.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Utlysningen er i regi av ERA-NET Cofund Blue Bioeconomy – Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources (BlueBio).
Hele utlysnings- og søknadsprosessen finnes på nettsidene til BlueBio

Det lyses ut midler til transnasjonal forskning og innovasjon for å oppnå en bærekraftig og konkurransedyktig blå bioøkonomi i Europa. 

Utlysningen har fire prioriteringer:

1. Utforske nye bioressurser

 • Utvikle innovativ anvendelse av avfall og underutnyttet materiale fra fiskeri og havbruk for å oppnå null avfall
 • Utvikle akvatisk biomasse, som f.eks. alger og marine invertebrater, for å bidra til verdiskaping gjennom bærekraftige verdikjeder og bioraffineringsprosesser
 • Utløse potensialet for mikrobiomer for å støtte vekst i akvakultur, fiskerier, prosessering og bioteknologi
 • Utvikle framtidsrettede verktøy for å forbedre målrettet identifikasjon av biodiversitet i havene 
 • Ta i bruk nye arter i akvakultur og fiskeri 

2. Utforske forbedringer i fiskeri og akvakultur

 • Kombinere ulike metoder, prosesser, nye ressurser og teknologier, som bioteknologi, for å utvikle innovativt fôr, forbedre stamfisk, forbedre biosikkerhet, identifisere bestands-"baseline" og kartlegge bestander

3. Utforske synergier mellom sektorer

 • Utforske synergier mellom oppdrett og fiskeri, f.eks. gjennom genetisk kartlegging
 • Utforske synergier med landbasert produksjon og prosessering av mat og fôr, bioraffinering, bioenergi, biomaterialer, kosmetikk, kosttilskudd, kjemikalier og næringsstoffer, og ved å maksimere utnyttelsen av akvatiske bioressurser i terrestriske verdikjeder.  

4. Utforske bioteknologi og IKT

 • Utforske bioteknologi og IKT for å utvikle smarte, effektive og sporbare systemer for sjømatproduksjon (aquatic food systems)
 • Ta i bruk siste nytt innenfor IKT (IoT, maskinlæring og stordata) i blå bioøkonomi.  

Samarbeid

Finansieringsinstitusjoner i 16 europeiske land samarbeider om utlysningen: Belgia, Kroatia, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Helles, Island, Irland, Italia, Malta, Norge, Portugal, Romania, Spania og Sverige.

Utlysningen er åpen for konsortier som består av minst tre uavhengige institusjoner fra minst tre ulike deltakerland. Søknader med Technology Readiness Level (TRL) opptil 7 vil bli godtatt.

Alle søknader må kunne dokumentere involvering av industri.

Søknadsprosess i to trinn:

 1. Frist for innsending av skisse til prosjekt: 17. mars 2019
 2. Prosjektskissene vil rangeres etter en felles vitenskapelig evaluering. Basert på evalueringen og prioriteringer og tilgjengelige midler fra de enkelte landene, vil skisser inviters til å levere fullstendig søknad. Beslutning om hvilke skisser som inviteres til neste steg, forventes i uke 25, 2019.
  ​Frist for innsending av fullstendig søknad: 17. september 2019 

Beslutning om bevilgning kan ventes innen utgangen av desember 2019, med sikte på forhandlinger og oppstart i januar 2020.

Støtte til norske aktører vil bli finansiert gjennom Forskningsrådets programmer MARINFORSK, HAVBRUK,BIOTEK2021 og BIONÆR.

Nettverksmøte – Brokerage event

Er du forsker eller ansatt i en bedrift som er potensiell søker til BlueBio? Da er du velkommen til nettverksmøte for å få nærmere informasjon og mulighet til å finne samarbeidspartnere. Nettverksmøtet – Brokerage event – arrangeres i Forskningsrådets lokaler 30. januar 2019. 

Arrangementet er åpent for partnere fra alle sektorer (privat og offentlig) og akademia som er interessert i bærekraftig utvikling av bioøkonomien spesielt i marin sektor. 

For påmelding og mer informasjon, se egen b2match-nettside

Påmeldingsfrist: 28. januar 2019.

Andre nettsider

Kontaktpersoner