Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

JPI - Sunne og produktive hav (JPIOCEANS)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

JPI Oceans er en koordinerende og langsiktig samarbeidsprosess i Europa med visjon om å medvirke til sunne og produktive hav og kystområder. JPI Oceans har 21 fullverdige medlemsland.

JPI Oceans vil bidra til å konsolidere kunnskap om våre sjø- og havområder på tvers av alle marine og maritime sektorer og forskningsområder. JPI Oceans har tre hovedmål: 

  • Stimulere til framveksten av en kunnskapsbasert maritim økonomi og gjøre den mest mulig bærekraftig 
  • Sikre god miljøtilstand i havet og optimalisere planlegging av aktiviteter i den marine verden
  • Optimalisere responsen på klimaendringer og redusere menneskelig påvirkning på det marine miljøet

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler.

Totalbudsjett:

Ikke kjent. Budsjett vil variere fra år til år, avhengig av hvilke aktiviteter som besluttes i Management Board, og hvilke av disse aktivitetene Norge velger å delta i.

Andre nettsider

Kontaktpersoner