Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Joint programming Initiative on Agriculture, Food security and Climate Change (JPIFACCE)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling.
I forbindelse med søknadsvurderingen kan prosjektsammendraget bli videresendt til eksperter som er aktuelle til å vurdere søknaden. Tittelen og sammendraget må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

Mål for programmet:

JPI står for Joint Programming Initiative, og er europeiske fellesprogrammer som kopler sammen nasjonale forskningsmidler for å samarbeide om store, felles samfunnsutfordringer. Norge er et av 21 deltakerland i denne JPI-en som handler om landbruk og matsikkerhet i et klimaperspektiv.

JPI FACCE skal bidra til bærekraftig landbruk og økonomisk vekst. Videre skal JPI FACCE bidra til en europeisk bioøkonomi, samtidig som viktige økosystemtjenester opprettholdes under dagens og framtidens klima.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Primært fra FoU-miljøer, men med deltakelse fra næringslivet og forvaltningen.

Kontaktpersoner