Gå direkte til innhold
 

Prosjekter med norsk deltakelse innenfor kulturarv og miljøendringer

Forskningsrådet deltar i JPI Kulturarvs utlysning "Heritage in Changing Environments", med vekt på kulturarv og endringer i fysisk, sosial, økonomisk, politiske og kulturelle miljøer. Prosjekter med norsk deltakelse kan søke om inntil 250 000 euro.

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Søknadsfrist:
30.11.2017 14:00 CET

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Totalt bidrar 11 land med ca. 4,6 millioner euro. Norge bidrar med 1 million euro.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Se JPI-ens hjemmeside for informasjon om utlysningen: JPI Cultural Heritage and global change:

  • JPICH Changing Environments Call for Proposals 04 09 2017
  • FAQ and GLOSSARY- Heritage in changing environments call
  • JPICH-CE-Proposal-template
  • JPICH-CE-Budget-Tables

I dokumentet "JPICH Heritage in Changing Environments Call" ligger informasjon om faglige føringer og øvrige kriterier. Der ligger også alle nasjonale føringer for de landene som deltar. For Norge understreker vi følgende forhold:

  • Det legges til grunn regelverk for søknadstypen Forskerprosjekt, unntatt krav til prosjektbeskrivelse og vedlegg, der viser vi til JPICH-utlysningen.
  • Maksimalt søkt beløp per prosjekt med norsk deltakelse er 250 000 euro , fordelt på en eller flere partnere.
  • Faglig begrensning: Norge vil støtte prosjektene innenfor for utlysningens tre temaer, men ikke prosjekter som har som har forskning og utvikling på restaurerings- eller konserveringsmetoder eller -teknikker.

Kontaktpersoner