Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

JPI - Kulturarv og globale utfordringer (JPICULTURE)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Meldinger:

Forskningsrådet informerer her om utlysninger fra JPI Cultural Heritage (se lenke til høyre).

Mål for programmet:

JPI Kulturarv skal utvikle ny forskningsbasert kunnskap som fremmer bærekraftig bruk og forvaltning av kulturarven, også i møte med samfunnsutfordringer, og bidra til utvikling av samfunnet i et langsiktig perspektiv. JPI Kulturarv er et samarbeid mellom forskningsfinansierende organisasjoner i Europa. JPI Kulturarv legger vekt på også å styrke relasjoner mellom kulturarv, innovasjon og næringsutvikling. Det skjer ved å utvikle en felles strategisk forskningsagenda og gjennomføre forskningsaktiviteter for å møte felles kunnskapsbehov innen kulturarvfeltet.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Universitets- og høyskolesektoren, forskningsinstitutter

Varighet:

2011-

Kontaktpersoner