Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance skal fremme samarbeid om forskning på antimikrobiell resistens i Europa.

JPIAMR will develop scientific proposals which will lead to sustainable use of antibiotics to treat infectious diseases and to a decrease in the number of patients with resistant infections in Europe. To do so the project will create a collaborative European research area where the best Resources and capabilities are coordinated.

Mer informasjon om JPIAMR finner du på hjemmesidene deres: http://www.jpiamr.eu/

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Universitets- og høgskolesektoren, forskningsinstitutter og andre offentlige finansierte forskningsmiljøer

Andre nettsider

Kontaktpersoner