Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

RWE Dea stipendprogram i musikk (IS-RWE) — Avsluttet

Frist Utlysning
17.10.2012
13:00 CEST
Gjennomført
Tysk-norsk stipendprogram i musikk Velg
30.11.2011
13:00 CET
Gjennomført
Tysk-norsk stipendprogram i musikk Velg
01.12.2010
13:00 CET
Gjennomført
RWE Dea-stipend til musikkstudier i Tyskland Velg
25.11.2009
13:00 CET
Gjennomført
Stipend til musikkstudier i Tyskland Velg

Meldinger:

NB: Stipendprogrammet er avsluttet og det er ikke lenger mulig å søke om midler.

Mål for programmet:

RWE Dea stipendprogram skal bidra til å videreføre og styrke båndene mellom Norge og Tyskland innen klassisk musikk.

Programmet omfatter studier innen utøvende musikk (instrument, sang og dirigering) og komposisjon.

Målgruppen er viderekomne norske musikkstudenter og yngre norske musikere.

Formålet skal være høyere studier eller profesjonalitetstrening ved tysk musikkakademi/høyskole/universitet, eller privat under veiledning av en tysk pedagog etter søkerens ønske.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Viderekomne musikkstudenter fortrinnsvis på master eller diplomnivå og nyutdannede kandidater.

Totalbudsjett:

Årets budsjettramme er 160.000 kr.

Kontaktpersoner