Gå direkte til innhold
 

Tysk-norsk stipendprogram i musikk

Viderekomne musikkstudenter og nyutdannede kandidater kan søke stipend for å studere og profesjonalisere seg i Tyskland.

Personlig mobilitetsstipend Velg
Søknadsfrist:
17.10.2012 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Årets budsjettramme er 160.000 kr.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Den norske varianten er juridisk bindende for denne utlysningen.

Kontaktpersoner