Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Forskerskoler innenfor Humaniora (ISPHUM)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Meldinger:Mål for programmet:

Som en del av oppfølgingen etter evalueringen av humaniora (HUMEVAL 2017) lyser Forskningsrådet ut inntil 26 millioner til forskerskoler. Forskerskolene skal styrke det nasjonale samarbeidet om forskeropplæring, i tråd med humanioraevalueringens anbefalinger om mer samarbeid mellom forskere fra ulike institusjoner i Norge.

Forskerskolene skal høyne kvaliteten og kapasiteten i forskeropplæringen gjennom å gi ph.d.-kandidatene et bedre kurstilbud og bedre tilgang til forskernettverk og veiledning, samt bidra til å styrke det internasjonale innslaget i utdanningen.

Forskerskolene skal være basert på et forpliktende samarbeid mellom et nettverk av fagmiljøer, der universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter kan inngå. Prosjektansvarlig skal være en institusjon med rett til å tildele doktorgrad på feltet. 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter.

Varighet:

2019–2023

Totalbudsjett:

26 millioner kroner

Kontaktpersoner