Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Yggdrasil - Mobilitetsprogram for utenlandske ph.d-kandidater og yngre forskere (IS-MOBIL)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

Yggdrasil mobilitetsprogram skal bidra til internasjonalisering av forskning i Norge ved å finansiere forskningsopphold i Norge for utenlandske ph.d.-kandidater og yngre forskere innen alle fag. Programmet skal stimulere til å utvikle nye eller forsterke eksisterende nettverk og samtidig bidra til å gjøre Norge til en attraktiv forskningsdestinasjon for forskere tidlig i karrieren.

Programmet finansierer opphold for ph.d.-kandidater og yngre forskere som er tilknyttet en institusjon for høyere utdanning og/eller forskning i følgende land (uansett statsborgerskap):

Europeiske land: Alle land inkludert alle medlemsland i Europarådet bortsett fra de nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.
Ikke-europeiske land: Argentina, Brasil, Chile, Egypt, India, Israel, Japan, Mexico og Sør-Afrika.

NB!

Programmet gjennomgår p.t. en evaluering, og det er derfor ikke planlagt noen utlysning med frist i 2013. Eventuelle nye utlysninger vil bli publisert på vår nettside.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Norsk forskningsinstitusjon (universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, institusjoner med forskning som viktig del av virksomheten).

Det er derfor norsk forskningsinstitusjon (ikke utenlandsk stipendkandidat) som skal sende inn søknaden.

Totalbudsjett:

Det årlige budsjettet er på om lag 10 millioner kroner.

Kontaktpersoner