Gå direkte til innhold
 

Yggdrasil-stipend til forskningsopphold i Norge 2011-2012

Høyt kvalifiserte ph.d-studenter og yngre forskere fra rundt 50 land kan søke stipend til forskningsopphold fra 1-10 måneder i Norge i løpet av det akademiske året 2011-2012.

Personlig mobilitetsstipend Velg
Søknadsfrist:
16.02.2011 13:00 CET

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Om lag 10 millioner kroner. For utlysningen i 2011 er budsjettet økt med om lag 2 millioner kroner med den hensikt å øke mobilitet for forskere fra Brasil og Russland innen fagområdene matematikk, naturvitenskap og teknologi.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Programmet bidrar til dekning av etableringskostnader og andre merutgifter i forbindelse med forskningsopphold i Norge. Støtte til etableringskostnader gis kun én gang og tildeles sammen med første stipendutbetaling. Stipendsatsene for 2011-2012 er:

  • kr 13 000 per måned. Første måned gis dobbel sats.

Andre kostnader som for eksempel prosjektstøtte, dekningsbidrag til vertsinstitusjon og tilskudd til familie dekkes ikke.
 

Stipendoppholdene som innvilges i denne utlysningen, kan starte tidligst 1. august 2011 og må avsluttes innen 1. august 2012.

Yggdrasil er beregnet på personer som har faglig behov for et temporært opphold ved en norsk forskningsinstitusjon og ikke på personer som ønsker å fullføre en hel grad i Norge.

Stipendperioden kan vare minimum én, maksimum ti måneder. Stipendoppholdet skal brukes til forskning på heltid. Stipend vil bare bli tildelt til ett fortløpende opphold ved én vertsinstitusjon. Stipendet vil bli utbetalt i månedlige rater fra Forskningsrådet til stipendiaten.

Søkere med fast bopel i Norge kan ikke søke. Norske statsborgere kan ikke søke. En person som er tildelt stipend, kan ikke søke på nytt før etter tre år.
 

Dokumenter

Kontaktpersoner