Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Yggdrasil - Mobilitetsprogram for utenlandske ph.d-studenter og yngre forskere (IS-MOBIL)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

Yggdrasil, Norges forskningsråds mobilitetsprogram for utenlandske ph.d-studenter og yngre forskere, skal bidra til internasjonalisering av norsk forskning ved å legge til rette for forskningsopphold her i landet. Programmet skal gjøre Norge til en attraktiv forskningsdestinasjon for høyt kvalifiserte utenlandske forskerrekrutter og unge forskere innenfor alle fag, og dermed samtidig styrke de involverte norske forskningsmiljøene.

Søknader mottas fra følgende 25 land:
Belgia, Bulgaria, Egypt, Frankrike, Hellas, India, Irland, Israel, Italia, Japan, Mexico, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Russland, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Ph.d-studenter som er tatt opp i et organisert doktorgradsprogram og yngre forskere med fullført ph.d-grad som ikke er eldre enn 6 år.

Søkerne må være tilknyttet en institusjon for høyere utdanning og/eller forskning i ett av landene som omfattes av programmet. Videre må søkerne være statsborgere, eller ha permanent oppholdstillatelse, i ett av disse landene.

Totalbudsjett:

Årlig budsjettramme er på om lag 8 millioner kroner.

Dokumenter

Kontaktpersoner