Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

DAAD-programmet (IS-DAAD)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling.

Mål for programmet:

DAAD-programmet skal bidra til å etablere og utvide kontakten mellom norske og tyske utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Norske vitenskapelige ansatte/ forskergrupper (Normalt 2-4 deltakere) inviteres til å søke om støtte til kortvarige opphold i Tyskland for å starte opp og utvikle felles nye forskningsprosjekter. Med korte opphold menes ca 2 - 4 uker.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Forskningsinstitutter, universitets- og høyskolesektoren

Varighet:

Programmet løper inntil det sies opp av Forskningsrådet eller Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD).

Totalbudsjett:

Årlig budsjettramme er på om lag 800 000 kroner. Det gis normalt støtte til ca. 12 prosjekter pr. år.

Andre nettsider

Kontaktpersoner