Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Leiv Eiriksson mobilitetsprogram (IS-BILAT)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

Leiv Eiriksson mobilitetsprogram er forankret i "Strategi for norsk forsknings- og teknologisamarbeid med Nord-Amerika" (2004). Mobilitetsprogrammet skal bidra til langsiktig og forsterket opptrapping av FoU-samarbeidet med USA og Canada ved at flere norske forskere og forskerrekrutter gjennomfører forskningsopphold i USA eller Canada og omvendt.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Norsk forskningsinstitusjon (se definisjon og liste over godkjente institusjoner under "Generelle krav til søknaden" på Forskningrådets nettsider)

Varighet:

2010 - 2014

Totalbudsjett:

Det årlige budsjettet er på om lag 6 millioner kroner.

Programmets hjemmeside

Kontaktpersoner