Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Auroraprogrammet – forskerutveksling til nytt samarbeid mellom Norge og Frankrike (IS-AUR)

Frist Utlysning
06.09.2017
13:00 CEST
Planlagt
Aurorastipend til forskerutveksling med Frankrike Velg

Mål for programmet:

Auroraprogrammet skal bidra til å etablere og utvide kontakten mellom norske og franske utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Norske vitenskapelige ansatte/forskergrupper kan søke om støtte til korte opphold i Frankrike for å starte opp og utvikle felles nye forskningsprosjekter. Med korte opphold menes ca. 2–4 uker.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Forskningsinstitutter, universitets- og høgskolesektoren.

Varighet:

Programmet løper inntil det sies opp av Forskningsrådet eller av franske myndigheter.

Totalbudsjett:

Årlig budsjettramme er på 800 000 kroner.
Det gis normalt støtte til ca. 12 prosjekter pr. år.

Andre nettsider

Kontaktpersoner