Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Internasjonalt, bilateralt FoU-samarbeid (INT-BILAT)

Frist Utlysning
Løpende 2 millioner kroner til reisestøtte for økt næringsrettet FoU-samarbeid med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Singapore, Sør-Afrika og USA. Velg
10.10.2018
13:00 CEST
Gjennomført
Postdoktorstipend til Japan Velg
15.04.2018
13:00 CEST
Gjennomført
Statsstipend til Kina Velg
22.11.2017
13:00 CET
Gjennomført
Postdoktorstipend til Japan Velg
01.04.2017
13:00 CEST
Gjennomført
Statsstipend til Kina Velg
23.11.2016
13:00 CET
Gjennomført
Postdoktorstipend til Japan Velg
15.03.2016
13:00 CET
Gjennomført
Statsstipend til Kina Velg
25.11.2015
13:00 CET
Gjennomført
Statsstipend til Kina Velg
Løpende
Gjennomført
2 millioner kroner til reisestøtte for økt næringsrettet FoU-samarbeid med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA. Velg
Løpende
Gjennomført
Spesialiststipend til Kina Velg

Mål for programmet:

Norge har ni særskilt prioriterte samarbeidsland utenfor EU/EØS-området: Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Singapore og USA. Bilateralt samarbeid gir tilgang til den globale kunnskapsproduksjonen og bidrar til at resultater fra internasjonal forskning kan komme til nytte i norsk sammenheng.

Her kan det bli publisert utlysninger knyttet til alle eller enkelte av disse landene. Utlysningene kan være rettet mot bestemte målgrupper og kan omfatte reisestøtte, stipend og arrangementsstøtte.

 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Institusjoner, bedrifter og virksomheter kan søke Forskningsrådet om midler til forskning og utvikling. Enkeltpersoner kan normalt ikke søke.

Kontaktpersoner