Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Internasjonalt, bilateralt FoU-samarbeid (INT-BILAT)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

Norge har ni særskilt prioriterte samarbeidsland utenfor EU/EØS-området: Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Singapore og USA. Bilateralt samarbeid gir tilgang til den globale kunnskapsproduksjonen og bidrar til at resultater fra internasjonal forskning kan komme til nytte i norsk sammenheng.

Her kan det bli publisert utlysninger knyttet til alle eller enkelte av disse landene. Utlysningene kan være rettet mot bestemte målgrupper og kan omfatte reisestøtte, stipend og arrangementsstøtte.

 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Institusjoner, bedrifter og virksomheter kan søke Forskningsrådet om midler til forskning og utvikling. Enkeltpersoner kan normalt ikke søke.

Kontaktpersoner