Gå direkte til innhold
 

Skisse til Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Utlysningen gir offentlige virksomheter mulighet til en uforpliktende dialog med Forskningsrådet om en skisse til prosjekt i forkant av planlagte utlysninger av Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor med søknadsfrist 10.10.2018. Skisser kan sendes inn i perioden 08.05.2018–30.08.2018. Kun offentlige virksomheter kan sende inn skisse.

Skisse Velg

Meldinger:

Skissefristen er løpende frem til og med 30.08.2018 kl. 13.00. Det er ikke mulig å redigere innsendte skisser. Trykk derfor ikke på "send-inn-knappen" før skissen er helt ferdig til å sendes inn.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Tilbudet om å sende inn skisse er frivillig. Skissetilbudet er knyttet til planlagte utlysninger av innovasjonsprosjekter i offentlig sektor i Forskningsrådets programmer høsten 2018, med et totalt utlyst beløp på 125 millioner kroner. Det følger ingen midler med utlysningen av skisser.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Om Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal utløse FoU-aktiviteter i offentlig sektor som spesielt bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskaping i sektoren og hos sektorens brukere. Innovasjonsprosjekter er prosjekter der offentlig sektor samarbeider med forskningsmiljøer, brukere/borgere, andre offentlige enheter og tjenester, næringsliv, frivillige organisasjoner om behovsdrevet og kunnskapsbasert/strategisk innovasjon. Prosjektene skal ta utgangspunkt i kjente behov og utfordringer i sektoren og bygge på et reelt samarbeid mellom sektoren og FoU-miljøer.

Les mer om Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor her.

Før dere går i gang med å skrive en skisse, er det viktig at dere som vurderer å søke om Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor setter dere inn i utlysningen til det programmet som dere antar er mest aktuelt for dere.

Samlet sett vil de planlagte utlysningene dekke en stor del av offentlig sektor:

Verktøy for å utvikle innovasjonsprosjekter, Prosjektkanvas, fins nå i en versjon som er tilpasset Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. Vi oppfordrer dere som skal søke om å benytte dere av dette i arbeidet med å utvikle skisse til innovasjonsprosjekt.

Skisseprosess

Forskningsrådet mottar skisser for vurdering i perioden 14.05.2018–30.08.2018. Vi oppfordrer dere til å sende inn skisse så tidlig som mulig.

Skissen må opprettes i og sendes inn via Forskningsrådets elektroniske søknadssystem innen 30.08.2018 kl. 13.00. Skissene må følge denne skissemalen DOCX - 22 KB .

Innkomne skisser vil bli vurdert administrativt av rådgivere i Forskningsrådet. Skissene blir vurdert fortløpende, og vi gir dere tilbakemelding så raskt som mulig. På grunn av ferieavvikling i juli, vil tilbakemeldingstiden variere i dette tidsrommet, men alle skisser skal ha fått tilbakemelding senest 14.09.2018.

I tilbakemeldingen vil dere få vite hvordan prosjektet svarer på sentrale krav og føringer for søknadstypen Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor og på programutlysningen som vi antar at prosjektet er mest relevant for. Tilbakemeldingen vil ikke være en faglig vurdering av forskningen i det skisserte prosjektet.

Skisseordningen er frivillig og innebærer ingen form for prekvalifisering. En eventuell søknad om Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor må sendes inn på ordinær måte innen søknadsfristen 10.10.2018, og den endelige søknaden blir vurdert helt uavhengig av tilbakemeldingen på en eventuell skisse.

Kontaktpersoner