Gå direkte til innhold
 

Skisse til Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Utlysningen gir bedrifter mulighet til en uforpliktende dialog med Forskningsrådet om en skisse til prosjekt i forkant av planlagte utlysninger av Innovasjonsprosjekt i næringslivet med søknadsfrist 10.10.2018. Skisser kan sendes inn i perioden 7.5.2018 til 29.8.2018. Kun bedrifter kan sende inn skisse.

Skisse Velg

Meldinger:

Skissefristen er løpende frem til og med 29.08.2018 kl. 13.00. Det er ikke mulig å redigere innsendte skisser. Trykk derfor ikke på "send-inn-knappen" før skissen er ferdig til å sendes inn.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Tilbudet om å sende inn skisse er frivillig. Skissetilbudet er knyttet til planlagte utlysninger av Innovasjonsprosjekter i næringslivet i Forskningsrådets programmer høsten 2018, med et totalt utlyst beløp på ca. 1000 mill. kroner. Det følger ingen midler med utlysningen av skisser.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Om Innovasjonsprosjekt i næringslivet:

Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet skal omfatte forskningsaktiviteter som er nødvendige for at bedriftene i prosjektet skal lykkes med en innovasjon (verdiskapende fornyelse). Prosjektet skal utvikle ny kunnskap gjennom industriell forskning og/eller eksperimentell utvikling. Markeds- og konkurrentanalyser kan ikke være en del av prosjektet. Støtten fra Forskningsrådet skal føre til prosjekter med innsats, handlinger og/eller ringvirkninger som bedriften ikke ville oppnå uten offentlig finansiering.

Les mer om Innovasjonsprosjekt i næringslivet her.

Innsending av skisser er et åpent tilbud til bedrifter om råd og veiledning i forkant av søknadsfristen. Forskningsrådet oppfordrer bedrifter som planlegger å søke Innovasjonsprosjekt i næringslivet, og særlig bedrifter som ikke har søkt tidligere, til å benytte denne muligheten. Målet med skisseordningen er å

 • gi råd om hvilken programutlysning som vil kunne være relevant for prosjektet, eventuelt andre finansieringsordninger
 • veilede bedriftene i hva som kreves av et Innovasjonsprosjekt i næringslivet
 • unngå at bedrifter legger mye arbeid i å utforme fullstendige søknader når prosjektet åpenbart ikke vil være konkurransedyktig

Skisseordningen er frivillig og innebærer ingen form for prekvalifisering. En eventuell søknad om Innovasjonsprosjekt i næringslivet må sendes inn på ordinær måte innen søknadsfristen 10.10.2018, og den endelige søknaden blir vurdert helt uavhengig av tilbakemeldingen på en eventuell skisse

Bedrifter som vurderer å søke om Innovasjonsprosjekt i næringslivet bør sette seg inn i utlysningen , før bedriften går i gang med å skrive en skisse. Utlysningen dekker en rekke områder, og det skal finnes muligheter for både store og små bedrifter, i alle næringer og sektorer.

Les mer om områdene det kan gis støtte til:

 • Havbaserte næringer
 • Energi og lavutslipp
 • Petroleum
 • Mat og biobaserte næringer
 • Nanoteknologi og avanserte materialer
 • Helse 
 • Industri og tjenester
 • IKT og digitalisering
 • Bygg, anlegg og eiendom

Skisseprosess

Forskningsrådet mottar skisser for vurdering i perioden fra 07.05.2018 til 29.08.2018. Bedrifter oppfordres til å sende inn skisse så tidlig som mulig.

Skissen må opprettes i og sendes inn via Forskningsrådets elektroniske søknadssystem innen 29.08.2018 kl. 13.00. Skissene må følge oppgitt skissemal DOCX - 21 KB .

Innkomne skisser vil bli vurdert administrativt av rådgivere i Forskningsrådet,. Skissene vurderes fortløpende og tilbakemelding vil bli gitt så raskt som mulig. På grunn av ferieavvikling i juli vil tilbakemeldingstiden variere i dette tidsrommet, men alle skisser skal ha fått tilbakemelding senest  12.09.2018.

Tilbake­meldingen vil ha fokus på hvordan prosjektet svarer på sentrale krav og føringer for søknadstypen Innovasjonsprosjekt i næringslivet og programutlysningen som prosjektet antas å være mest relevant for.

Tilbakemeldingen vil ikke være en faglig vurdering av forskningen i det skisserte prosjektet.

Dokumenter

Kontaktpersoner