Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Skisser til Innovasjonsprosjekt i næringslivet (INNOSKISSE)

Frist Utlysning
Løpende
Gjennomført
Skisse til Innovasjonsprosjekt i næringslivet Velg
Løpende
Gjennomført
Skisse til Innovasjonsprosjekt i næringslivet Velg
Løpende
Gjennomført
Skisse til Innovasjonsprosjekt i næringslivet Velg

Mål for programmet:

Mål for aktiviteten:

  • Gi råd til bedrifter om hvilken programutlysning som vil kunne være relevant for bedriftens prosjekt, eventuelt andre finansieringsordninger.
  • Veilede bedrifter i hva som kreves av et Innovasjonsprosjekt i næringslivet.
  • Unngå at bedrifter legger mye arbeid i å utforme fullstendige søknader når et prosjekt åpenbart ikke vil være konkurransedyktig.

Skisse til Innovasjonsprosjekt i næringslivet:

En skisse gir mulighet til råd og veiledning fra Forskningsrådet før bedriften eventuelt utarbeider en fullstendig søknad om et Innovasjonsprosjekt i næringslivet. Innsending av skisse er frivillig.

Bedriften vil motta en tilbakemelding på skissen fra Forskningsrådet. Tilbakemeldingen vil typisk gi råd om hvilken programutlysning som antas være mest relevant for prosjektet og veilede bedriften mot utformingen av en fullstendig søknad om  Innovasjonsprosjekt i næringslivet. Tilbakemeldingen vil ikke være en faglig vurdering av forskningen i det skisserte prosjektet.

Skisser er uforpliktende for søker. En innsendt skisse innebærer ingen form for prekvalifisering og tilbakemeldingen forplikter ikke Forskningsrådet i behandlingen av en eventuell fullstendig søknad.

Bedriften avgjør selv om den vil utarbeide en fullstendig søknad om Innovasjonsprosjekt i næringslivet basert på tilbakemeldingen på skissen. Den endelige søknaden blir vurdert helt uavhengig av tilbakemeldingen på en eventuell skisse.

Forskningsrådet oppfordrer bedrifter til å sende inn skisse.

Om Innovasjonsprosjekt i næringslivet:

Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet skal omfatte forskningsaktiviteter som er nødvendige for at bedriftene i prosjektet skal lykkes med en innovasjon (verdiskapende fornyelse). Prosjektet skal utvikle ny kunnskap gjennom industriell forskning og/eller eksperimentell utvikling. Markeds- og konkurrentanalyser kan ikke være en del av prosjektet. Støtten fra Forskningsrådet skal føre til prosjekter med innsats, handlinger og/eller ringvirkninger som bedriften ikke ville oppnå uten offentlig finansiering.

Les mer om Innovasjonsprosjekt i næringslivet her.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Næringslivet

Kontaktpersoner