Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Skisser til Innovasjonsprosjekt (INNOSKISSE)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

Mål for aktiviteten:

  • Gi råd til søkere om hvilken programutlysning som vil kunne være relevant for søkers prosjekt, eventuelt andre finansieringsordninger.
  • Veilede søkere i hva som kreves av et Innovasjonsprosjekt.
  • Unngå at søkere legger mye arbeid i å utforme fullstendige søknader når et prosjekt åpenbart ikke vil være konkurransedyktig.

Skisse til Innovasjonsprosjekt:

En skisse gir mulighet til råd og veiledning fra Forskningsrådet før søkeren eventuelt utarbeider en fullstendig søknad om et Innovasjonsprosjekt. Innsending av skisse er frivillig.

Søkeren vil motta en tilbakemelding på skissen fra Forskningsrådet. Tilbakemeldingen vil typisk gi råd om hvilken programutlysning som antas være mest relevant for prosjektet og veilede søkeren mot utformingen av en fullstendig søknad om Innovasjonsprosjekt. Tilbakemeldingen vil ikke være en faglig vurdering av forskningen i det skisserte prosjektet.

Skisser er uforpliktende for søker. En innsendt skisse innebærer ingen form for prekvalifisering og tilbakemeldingen forplikter ikke Forskningsrådet i behandlingen av en eventuell fullstendig søknad.

Søker avgjør selv om de vil utarbeide en fullstendig søknad om Innovasjonsprosjekt basert på tilbakemeldingen på skissen. Den endelige søknaden blir vurdert helt uavhengig av tilbakemeldingen på en eventuell skisse.

Følgende oppfordres spesielt til å sende inn skisse:

  • søkere som ikke har søkt om Innovasjonsprosjekt tidligere
  • søkere som er usikre på hvilken utlysning de skal søke til.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Næringslivet og offentlig sektor

Varighet:

Løpende

Kontaktpersoner