Gå direkte til innhold
 

Helseanalyseplattform – registrering av prosjekt

Forskningsrådet viser til tillegg til tildelingsbrev datert 7.3.2018 fra Kunnskapsdepartementet om å finansiere arbeid med å utvikle en helseanalyseplattform i Direktoratet for e-helse. Direktoratet kan registrere prosjektinformasjon gjennom denne inngangsporten.

Annen støtte Velg

Meldinger:

Forskningsrådet vil kunne be Direktoratet for e-helse om å levere ytterligere informasjon og vedlegg under kontraktsforhandlingene, dersom dette viser seg nødvendig.

Status:

Aktiv

Antatt tilgjengelige midler:

Totalt 150 millioner kroner i perioden 2018–2020.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Dette er ikke en utlysning men kun en portal opprettet for å kunne registrere prosjektinformasjon fra Direktoratet for e-helse.

Forutsetning for støtte

Støtten som gis må være i tråd med statsstøtteregelverket. Utdypende informasjon om hvilke typer støtte som regnes som statsstøtte til forskningsinfrastrukturer finnes på Forskningsrådets nettsider om statsstøtteregelverket.

Det er også noen andre lover og reglement som legger føringer for samarbeid om forskningsinfrastruktur som Direktoratet for e-helse bør være oppmerksom på. En kort gjennomgang av disse finnes i dokumentet Føringer gitt av lover og reglement PDF - 35 KB .

Arkivering av forskningsdata

For infrastrukturer som genererer større mengder data må prosjektinformasjonen inneholde en plan for datahåndtering, lagring og tilgjengeliggjøring av data. Hvis mulig bør disse planene inkludere bruk av eksisterende nasjonale infrastrukturer for lagring og tilgjengeliggjøring av data. Dersom prosjektplanene inkluderer utvikling av en nye lagringsløsninger og/eller tjenester for tilgjengeliggjøring av data, må prosjektinformasjonen beskrive plan for hvordan disse løsningene skal integreres med eksisterende nasjonal e-infrastruktur.

Kontaktpersoner