Gå direkte til innhold
 

Skisse for å delta i samarbeidsprosjekt med Kina om digitalisering og IKT

Kinas forsknings- og teknologidepartement og Forskningsrådet forbereder en felles utlysning av samarbeidsprosjekter med deltakelse fra næringslivet innenfor temaet digitalisering og IKT. For å delta må du sende inn obligatorisk skisse senest 22. mai 2019.

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Meldinger:

Den fullstendige utlysningsteksten eksisterer bare på engelsk og den engelske versjonen er juridisk bindende.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Omlag 74 millioner kroner, fordelt på tre år, 6–10 millioner per prosjekt for norske partnere. Kinas forsknings- og teknologidepartement forventes å bidra med 60 millioner yuan renminbi for kinesiske partnere.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Forskningsinstitusjoner som er partnere i pågående FME-er, SFI-er og kinesisk-norske forskningsnettverk finansiert av Forskningsrådet (INTPART) eller EU (f.eks. Marie Curie) kan nå sende inn en prosjektskisse for å bli vurdert om de kvalifiserer til å delta i konkurransen om tilgjengelige midler.

Det er obligatorisk å sende inn skisse innen fristen 22. mai 2019.

Gå til fullstendig utlysningstekst.

Endelig utlysning av prosjektmidler vil bli kunngjort før sommeren 2019, med søknadsfrist i september eller november 2019.

Andre nettsider

Kontaktpersoner