Gå direkte til innhold
 

Bedrifter kan søke om å få tilgang til IKT-forskerpool

Bedriftene kan få dekket 50 timers tilgang til en såkalt pool av forskere med kompetanse og erfaring innenfor forskjellige deler av IKT-forskningen. Bedrifter som har et SkatteFUNN-prosjekt innenfor IKT, kan søke.

Annen støtte Velg

Meldinger:

Pause for innsending av søknader er fra 5. april 2019 til nye nettsider er oppe i mai. I denne perioden kan du ikke sende inn eller opprette nye søknader, men du kan fortsette å skrive på søknader som ikke er sendt inn.

Når nye nettsider er oppe igjen oppretter du et nytt søknadsskjema til utlysningen der du samtidig kopierer innholdet fra gammelt skjema.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Dekning av 50 timers tilgang til forskerpoolen

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Bakgrunn for utlysningen

Forskningsrådet ønsker å gjøre tilgangen til forskerkompetanse enkel for bedrifter i SkatteFUNN-porteføljen, og å gjøre det enkelt for forskere å knytte bånd til relevante industripartnere. Derfor har vi bygget en pool av forskere med IKT-kompetanse som SkatteFUNN-bedrifter nå kan få tilgang til.

Hva kan dere søke om?

Bedrifter som har et SkatteFUNN-prosjekt innenfor IKT kan søke om 50 timer med hjelp fra en IKT-forsker som er med i forskerpoolen. Timebetaling skal følge Forskningsrådets satser. Bedriftens utgifter i forbindelse med forskerpoolen, vil bli refundert av Forskningsrådet.  

For å kunne søke, må bedrifter med SkatteFUNN-prosjekt enten tilhøre IKT-sektoren i SkatteFUNN eller ha en vesentlig IKT-komponent. Hver bedrift kan kun søke én gang. Slik ser søkerprossen ut:

Slik behandler vi søknadene

De 75 første bedriftene som søker og som oppfyller kravet overfor, blir en del av ordningen. Når antallet er nådd, avsluttes utlysningen.

Bagatellmessig støtte

Foretak vil få utbetalt støtten som "bagatellmessig støtte". Det betyr at foretaket maksimalt kan få utbetalt 200 000 euro i løpet av en treårsperiode.
Forskningsrådet vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Hvis du vil vite mer om dette kan du lese EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013).
Mer info om forskerpool her.

*Hvis dere IKKE er mva-pliktig eller omfattet av Lov om moms-kompensasjon, skal dere inkludere mva-beløpet i fakturaen dere sender til oss
 

 

Andre nettsider

Kontaktpersoner