Gå direkte til innhold
 

72 millioner til Forskerprosjekt og Unge forskertalenter innenfor temaene Data og tjenester overalt, Et trygt informasjonssamfunn, Grensesprengende prosjekter og e-vitenskap

Stordata, kunstig intelligens, maskinlæring, robotikk, tingenes internett og digital sikkerhet er eksempler på områder som dekkes av utlysningen. Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.

Forskerprosjekt Velg
Unge forskertalenter Velg
Søknadsfrist:
10.04.2019 13:00 CEST

Meldinger:

12.02.2019: Vi har justert reglene for fratrekk på alder og erfaring for Unge forskertalenter.

23.01.2019: Satser for personalkostnader er korrigert.

Utlysningsteksten finnes også på engelsk. Det er den norske utlysningsteksten som er juridisk bindende. Dersom det finnes informasjon på andre nettsider som gjelder denne utlysningen, og som er motstridende med informasjon i utlysningen, er det utlysningen (del 2 og 3, inkludert vedlegg) som gjelder.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Det er 72 millioner kroner tilgjengelig for nye prosjekter. Av disse er 22 millioner kroner øremerket e-vitenskap.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Formål med utlysningen

IKTPLUSS vil velge prosjekter etter i hvilken grad prosjektet bidrar til å bygge sterke, robuste og internasjonalt konkurransedyktige forskningsmiljøer. Dere må ha et prosjekt innenfor våre prioriterte temaer:

  • Data og tjenester overalt
  • Et trygt informasjonssamfunn
  • Grensesprengende prosjekter
  • E-vitenskap

22 millioner kroner av det utlyste beløpet skal gå til prosjekter innenfor e-vitenskap. Her vil det bli lagt vekt på i hvilken grad prosjektet kombinerer metodeutvikling innenfor beregningsteknologi og/eller analyse av store mengder vitenskapelige data med anvendelser innenfor fag som energi, miljø, hav, mat, økonomi, transport og helse.

Hvem kan søke?

Alle søknader om Forskerprosjekt og Unge forskertalenter må være sendt inn fra en godkjent forskningsorganisasjon. Se liste over hvilke organisasjoner som kan sende inn søknader, i PDF-en "Definisjon av forskningsorganisasjon" til høyre på siden.

Kun forskningsorganisasjoner kan være samarbeidspartnere i prosjektene.

Endringer i søknadstypene våre – hva betyr det for deg?

Vi jobber med å endre søknadstypene våre og 2019 er et overgangsår. Søknadstypene Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend har som felles formål å støtte fornyelse og utvikling i forskningen på tvers av alle fag og tematiske områder. Vi samler alle våre utlysninger av midler til disse tre søknadstypene til én søknadsfrist. Samtidig tar vi i bruk felles krav og vurderingskriterier, på tvers av alle programmer og aktiviteter i Forskningsrådet. Du finner mer informasjon om dette her: Forskningsmidler i 2019.

Hvilke søknadstyper lyser IKTPLUSS ut midler til?

IKTPLUSS lyser nå ut midler til disse søknadstypene:

Søknadstype Krav til prosjektleder Prosjekt-
­periode
Støtte­beløp
Forskerprosjekt Godkjent doktorgrad eller førstestillingskompetanse. 3-6 år 4-12 mill. kroner
Unge
forskertalenter
2-7 år etter disputas for godkjent doktorgrad. Kan ikke ha fylt 40 år.  3-4 år 4-8 mill. kroner


Hva prioriteres når søknader blir valgt ut til bevilgning?

Søknader som blir valgt ut til bevilgning, oppfyller alle krav til prosjektlederen, søknaden og vedlegg (se del 3 av utlysningen for den søknadstypen som er aktuell for deg). I tillegg er de vurdert til å oppfylle formålene med utlysningen.

Blant prosjekter med tilnærmet lik faglig kvalitet og relevans for utlysningen, skal søknader med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner