Gå direkte til innhold
 

72 millioner til forskerprosjekt og unge forskertalenter innenfor temaene Data og tjenester overalt, Et trygt informasjonssamfunn, Grensesprengende prosjekter og eVitenskap

Vi planlegger nå å lyse ut midler med søknadsfrist 10. april 2019, hvor godkjente forskningsorganisasjoner kan søke. Stordata, kunstig intelligens, maskinlæring, robotikk, tingenes internett og digital sikkerhet er eksempler på områder som inngår i de prioriterte temaene.

Forskerprosjekt Velg
Unge forskertalenter Velg
Søknadsfrist:
10.04.2019 13:00 CEST

Meldinger:

Denne utlysningen er foreløpig i en kortversjon, og den skal kun informere søkere om våre planer for utlysningen. En fullversjon av utlysningen vil komme nærmere søknadsfristen – etter planen i januar 2019. Utlysningen blir aktiv 27.02.2019. Du kan opprette og sende inn en søknad fra utlysningen blir aktiv og fram til søknadsfristen.

Status:

Planlagt

Antatt tilgjengelige midler:

72 mill. kroner

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Hvilke søknadstyper planlegger vi å lyse ut midler til nå?

Forskningsrådet jobber med å endre søknadstypene vi bruker. 2019 er et overgangs- og pilotår hvor vi tar første skritt i dette arbeidet. Søknadstypene forskerprosjekt, unge forskertalenter og mobilitetsstipend har som fellestrekk at de støtter fornyelse og utvikling i forskningen på tvers av alle fag og tematiske områder. Prosjektlederen må ha en doktorgrad, og bedrifter og andre foretak kan ikke være samarbeidspartnere i prosjektene.

På grunn av disse fellestrekkene samler vi alle våre utlysninger av midler til disse tre søknadstypene til én søknadsfrist, 10.04.2019. Samtidig tar vi i bruk felles krav og vurderingskriterier, på tvers av alle programmer og aktiviteter i Forskningsrådet.

Som en del av dette planlegger nå IKTPLUSS å lyse ut midler til disse søknadstypene:

Søknadstype Krav til prosjektleder Prosjekt-
­periode
Støtte­beløp
Forskerprosjekt Godkjent doktorgrad eller førstestillingskompetanse. 3-6 år 4-12 mill. kroner
Unge
forskertalenter
2-7 år etter disputas for godkjent doktorgrad. Kan ikke ha fylt 40 år.  3-4 år 4-8 mill. kroner

 

Hvis du ønsker å lese om hvilke av Forskningsrådets programmer og aktiviteter som planlegger å lyse ut midler til hver av de tre søknadstypene, les her. Du finner informasjon om grensen mellom disse søknadstypene og søknadstypene kompetanseprosjekt for næringslivet og samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling her.

Formål for utlysningen

IKTPLUSS vil velge prosjekter etter:
I hvilken grad prosjektet bidrar til å bygge sterke, robuste og internasjonalt konkurransedyktige forskningsmiljøer innenfor satsingens prioriterte temaer

  • Data og tjenester overalt
  • Et trygt informasjonssamfunn
  • Grensesprengende prosjekter
  • eVitenskap

22 millioner kroner av det utlyste beløpet skal gå til prosjekter innenfor e-vitenskap. Her vil det bli lagt vekt på i hvilken grad prosjektet kombinerer metodeutvikling innenfor beregningsteknologi og/eller analyse av store mengder vitenskapelige data med anvendelser innenfor fag som energi, miljø, hav, mat, økonomi, transport og helse.

Informasjon om programspesifikke krav til søknader og hva vi prioriterer når søknader blir valgt ut til finansiering kommer senere.

Hvem kan søke?

Alle søknader om forskerprosjekt og unge forskertalenter må være sendt inn fra en godkjent, norsk forskningsorganisasjon. Organisasjonen må stå som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og ha godkjent at du sender inn søknaden. Se liste over hvilke organisasjoner som kan sende inn søknader, i PDF til høyre på siden.

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner