Gå direkte til innhold
 

Nye prosjekter i ERA-nett som støttes av IKTPLUSS

Registrering av prosjekter som er innstilt til bevilgning gjennom fellesutlysninger i regi av ERA-nett som IKTPLUSS deltar i.

Annen støtte Velg

Meldinger:

Sluttdato for innsending av søknader er 5. april 2019. En ny utlysning vil være tilgjengelig i mai.

Status:

Gjennomført

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Kun bedrifter eller forskningsinstitusjoner som har fått bevilgning i ERA-nett der IKTPLUSS deltar i felles utlysninger skal benytte denne portalen for registrering av sin del av prosjektet.

Det gjelder følgende ERA-nett:
• QuantERA

NB! Dette er ikke en ny søknad. Kontrakten med Forskningsrådet vil bli opprettet på grunnlag av informasjonen registrert her.

Andre søknader vil bli avvist.

Andre nettsider

Kontaktpersoner