Gå direkte til innhold
 
 • 1. Om programmet
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

IKTPLUSS - IKT og digital innovasjon (IKTPLUSS)

Frist Utlysning
Løpende Arrangementsstøtte fra IKTPLUSS Velg
Løpende Delta aktivt i strategiske prosesser på den europeiske forskningsarenaen Velg
Løpende Utenlands- og gjesteforskerstipend for pågående prosjekter i IKTPLUSS Velg
Løpende Registrering av bedrifter som er innvilget tilgang til forskerpool Velg

Mål for programmet:

IKTPLUSS er Forskningsrådets store satsing på IKT-forskning og -innovasjon. Satsingen inkluderer både grunnleggende og anvendt forskning, forskningsbasert innovasjon og formidling og implementering av resultater.

 • Satsingens hovedmål er å styrke kvalitet og øke dristighet og relevans i norsk IKT-forskning ved å koble FoU-investeringene med nasjonale forutsetninger og behov for IKT-forskning og innovasjon.

Programmet har hovedfokus på følgende IKT-faglige områder: "Kompleksitet og robusthet", "Data og tjenester overalt" og "Et trygt informasjonssamfunn". Det er et mål å få fram kunnskap og teknologi som skal bidra til IKT-løsninger som fremmer økt produktivitet og effektivitet. Samtidig skal programmet bidra til løsninger på viktige samfunnsutfordringer som helse og omsorg, samfunnssikkerhet, offentlige tjenester og energi og miljø.

IKTPLUSS organiserer forskningsinnsatsen i fire investeringsområder der hvert av dem representerer ulike effekter og målsettinger:

 • IKT-GRENSELAND skal bidra til rekruttering og stimulere til tverrfaglig, og grenseprengende IKT-forskning som får fram flere banebrytende innovasjoner
 • IKT-FRONT skal gjennomføre grunnleggende IKT-forskning på relevante forskningstema og bidra til bygge kapasitet og robuste forskningsmiljøer
 • IKT-VEKST skal koble forskning med anvendelse og bidra til vekst og innovasjon i IKT-næringen, øvrig næringsliv og offentlig sektor
 • IKT-FYRTÅRN skal adressere viktige samfunnsutfordringer ved styrke forskningsinnsatsen på områder der utnyttelse av IKT og IKT-forskning har et særlig stort verdiskapingspotensial

Alle utlysninger vil adressere ett eller flere av programmets mål:

 • Innen 2025 skal satsingen ha utviklet noen sterke, robuste og internasjonalt konkurransedyktige forskningsmiljøer som opererer i forskningsfronten og innenfor satsingens prioriterte forskningstema
 • Innen 2025 skal satsingen ha fått frem radikale og grensesprengende prosjekter som tilfører dristighet og nye muligheter
 • Innen 2025 skal satsingen ha bidratt til økt rekruttering til IKT-faget, styrket forskerutdanningen og tilgangen til etterspurt arbeidskraft
 • Innen 2025 skal satsingen ha tatt frem nye innovative IKT-baserte produkter og løsninger som bidrar med verdiskaping på noen sentrale samfunnsutfordringer
 • Innen 2025 skal satsingen ha bidratt til at nye innovative produktivitets- eller effektivitetsforbedrende IKT-løsninger blir implementert og tatt i bruk i næringslivet og offentlig sektor

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra IKTPLUSS-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter. 
 

 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Offentlige aktører, interesseorganisasjoner, forskningsmiljøer, næringslivet. Søkerinstitusjonen skal holde til i Norge. Det oppfordres til å inngå det partnerskapet internasjonalt som gir prosjektet høyest mulig kvalitet.

Varighet:

2015-2024

Totalbudsjett:

Programmet har for tiden et årlig budsjett på ca 165 mill. kroner.

Kontaktpersoner