Gå direkte til innhold
 

Utenlands- og gjesteforskerstipend for pågående prosjekter i IKTPLUSS

Pågående prosjekter kan søke om tilleggsfinansiering av utenlandsopphold og gjesteforskere.

Personlig Utenlandsstipend Velg
Personlig Gjesteforskerstipend Velg

Meldinger:

Sluttdato for innsending av søknader er 5. april 2019. En ny utlysning vil være tilgjengelig i mai.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

2 mill. kroner per år. Vi benytter Forskningsrådets fastsatte satser for utenlandsstipend og gjesteforskerstipend.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Målet med utlysningen er økt internasjonalt samarbeid og forskermobilitet i pågående prosjekter.

Hvem kan søke:
Prosjekter som har finansiering fra IKTPLUSS kan søke. Søknad skal ha samme prosjekteier og prosjektleder som i IKTPLUSS prosjektet.

Kontaktpersoner