Gå direkte til innhold
 

Delta aktivt i strategiske prosesser på den europeiske forskningsarenaen

IKTPLUSS støtter deltakelse for kunnskapsdeling og koordinering med andre aktører.

Annen støtte Velg

Status:

Aktiv

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Støtten fra Forskningsrådet skal bidra til at norske aktører kan delta aktivt i det strategiske arbeidet som foregår på den europeiske forskningsarenaen, med mål om å posisjonere og fremme norske interesser i fremtidige IKT-relaterte satsinger. Det overordnete målet er økt norsk deltakelse i Horisont 2020 og andre europeiske satsinger.

Hvem kan søke?:

Bedrifter, offentlige virksomheter, forskningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner med nasjonal gjennomslagskraft og grupperinger av disse, som på vegne av nasjonale aktører kan koordinere og fremme norske IKT-interesser internasjonalt.

Dette kan du få støtte til:

  • Reise-, møte- og arrangementskostnader.
  • Frikjøp av personell ved universiteter og høyskoler
  • Timekostnader beregnet etter Forskningsrådets vanlige satser for bedrifter og institutter. Lønnskostnader for ansatte ved offentlige universiteter, høyskoler eller andre offentlige institusjoner dekkes ikke
  • Innkjøp av ekstern assistanse og rådgivning
  • Formidlings- og kommunikasjonsaktiviteter
  • Det kan ikke søkes om støtte til aktiviteter som støttes gjennom PES-ordningen

Hvor mye kan du få?:

Totalt støttebeløp vil kunne varierer mellom 30 000 til 500 000 kroner, avhengig av omfanget på prosjektet.

Forskningsrådet kan bidra med inntil 50 % av støtteberettigede kostnader.

Forskningsrådet dekker kun kostnader som er påbeløpt etter at søknaden har blitt sendt inn, og støtten utbetales etterskuddsvis på bakgrunn av rapportering av dokumenterte utgifter.

Det kan gis støtte til prosjekter med inntil tre års varighet.

Dokumenter

Kontaktpersoner