Gå direkte til innhold
 

Arrangementsstøtte fra IKTPLUSS

IKTPLUSS støtter møteplasser for økt nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Arrangementsstøtte Velg

Meldinger:

Pause for innsending av søknader er fra 5. april 2019 til nye nettsider er oppe i mai. I denne perioden kan du ikke sende inn eller opprette nye søknader, men du kan fortsette å skrive på søknader som ikke er sendt inn.

Når nye nettsider er oppe igjen oppretter du et nytt søknadsskjema til utlysningen der du samtidig kopierer innholdet fra gammelt skjema.

Status:

Gjennomført

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Målet med denne ordningen er å bidra til gjennomføring av arrangementer og etablering av møteplasser som støtter opp om ett eller flere av IKTPLUSS sine mål.

Alle arrangementer som støttes skal ha en internasjonal profil og være kontaktskapende nasjonalt og/eller internasjonalt.

Arrangementet skal være åpent for alle i arrangementets relevante målgrupper.

Hvem kan søke?:

Ordningen er rettet mot alle av IKTPLUSS sine målgrupper. Forskningsinstitusjoner, bedrifter, offentlige virksomheter og interesseorganisasjoner.

Dette kan du få støtte til:

Støtte kan kun gis til dekning av direkte utgifter, f.eks. lokaler, materiell, reisekostnader og innkjøpte tjenester. Personalkostnader skal ikke inngå i budsjettet. Det kan bare sendes inn en søknad per konferanse. Samarbeidende parter må dele eventuell tildelt støtte.

Hvor mye kan du få?:

Støtten kan maksimalt utgjøre 50 % av faktiske kostnader og maksimalt støttebeløp er 100 000 kroner.

Støtten fra Forskningsrådet utbetales kun dersom konferansen gjennomføres.

Sluttmelding med regnskapsrapport attestert av regnskapsansvarlig må sendes inn før midlene utbetales. Malen finner du oppe til høyre på denne siden.

"Bagatellmessig støtte"

Bedrifter får utbetalt arrangementsstøtte som såkalt bagatellmessig støtte fra IKTPLUSS. Det betyr at bedriften/foretaket maksimalt kan motta 200 000 Euro i bagatellmessig støtte fra det offentlige i løpet av en periode på tre regnskapsår. Mer informasjon.

Benytt malen oppe til høyre på denne siden for å melde inn bagatellmessig støtte.

Kontaktpersoner