Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Forskningsrådets idélab (IDELAB)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

I en idélab skal deltakerne finne radikalt nye løsninger på eksisterende og fremtidige samfunnsutfordringer.

Idélaben er et initiativ som egner seg til å utvikle grensesprengende forsknings- og innovasjonsprosjekter. Over en periode på tre til fem dager får en tverrfaglig gruppe deltakere muligheten til å dyrke frem nye og radikale idéer i skjæringsflater mellom ulike fag og kompetanseområder som utfordrer rådende tenkemåter.

Vi vil skape en utradisjonell møteplass der målet er å få deltakerne til å løfte blikket og tenke kreativt rundt samfunnsutfordringer.

Personene - ikke institusjonene - er de sentrale aktørene i idélaben. 25-30 håndplukkede deltakere fra ulike fagfelt møtes i en intensiv samling.

Prosjektideene utvikles i samspill med mentorer, som er høyt kvalifiserte fagpersoner, og andre eksterne fagspesialister. De skal bidra til at prosjektene jobber med grensesprengende ideer og utfordrer tradisjonelle løsninger.

De beste prosjektene vil få tilsagn om støtte ved avslutningen av idélaben, og vil bli gitt en frist for å utarbeide en mer detaljert prosjektbeskrivelse i etterkant av idélaben. Forutsatt at prosjektet leverer en gjennomarbeidet prosjektbeskrivelse innen fristen, er prosjektet sikret finansiering.

Idélab er inspirert av en metode utviklet i England, kalt sandpit. Engelske forskningsråd har brukt metoden over 60 ganger over ti år med stort hell.

Les mer om sandpit hos det engelske Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC).

Idélab hjemmeside

Kontaktpersoner