Gå direkte til innhold
 

H2020: Energi

Å tilberede et måltid, å varme opp eller kjøle ned bygg, å belyse veier, holde institusjoner, fabrikker og transport i drift; Energi kreves overalt og av alle. Energi er også en avgjørende faktor for økonomisk konkurranseevne og sysselsetting.

Det nåværende fossile brenselsbaserte energisystemet er ikke framtidsrettet og bærekraftig. Ikke bare på grunn av knappe ressurser, men også på grunn av den påvirkningen det har på klimaet. Det europeiske råd har besluttet at EU skal endre sitt energisystem innen 2050.
Energiforskning og innovasjon har en viktig rolle å spille for å løse utfordringen med å tilfredsstille energiforsyningssikkerhet, den europeiske industriens konkurranseevne og å sikre rimelige priser for forbrukerne samtidig som klimaendringene bekjempes. Samtidig skal man finne gode synergier med andre sektorer og fagområder, som f.eks.telekom og digitalisering.

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Status:

Gjennomført

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Forutsetning for støtte

Energiutfordringene er strukturert rundt syv konkrete mål og forskningsområder:

 • Redusere energiforbruk og karbonavtrykk gjennom energieffektivisering
 • Redusere energiprisene og redusere strømforsyning fra kullfyring, satse på fornybare kilder
 • Alternative drivstoff og mobile energikilder
 • Et enkelt, integrert og smart europeisk strømnett
 • Ny kunnskap og teknologi
 • Robuste metoder for beslutningstaking, engasjement av de offentlige og sivile samfunn
 • Markedsopptak av energi og digital innovasjon.

Et budsjett på 5,1 milliarder Euro er tildelt ikke-kjernefysisk forskning og innovasjon for perioden 2014-2020. Lenke til Horizon 2020 Energy: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf

Hvordan navigere i programmet?

Arbeidsprogrammet " Secure, clean and efficient energy" 2018-2020 inneholder alle EUs utlysninger på energiområdet. Søk i innholdsfortegnelsen og legg merke til at utlysningene er tagget ut fra fagområde og år for søknadsfrist:

 • EE=energieffektivisering,
 • RES=fornybare energiløsninger,
 • EC=energi relatert til konsumentrollen,
 • ES=energisystem,
 • NZE=nullutslippsteknologi,
 • JA=ulike samarbeisdprosjekter, osv.

Under overskriften "Conditions for this Call.." finner du liste over datoer for søknadsfrister og hvor mange penger EU-kommisjonen setter av til hver enkelt utlysning.

Prosjekttyper:

Research and Innovation Action (RIA): Prosjekttype med hovedvekt på at det skal utføres forskningsaktiviteter, men med støtte i teknologisk utvikling, demonstrasjoner, brukermedvirkning m.v. Støttegrad 100%.

Innovation Action (IA): Prosjekttype med hovedvekt på utvikling av konkrete løsninger og/eller teknologi, men ofte med støtte fra forskningsutførende aktiviteter. Støttegrad 70% for kommersielle aktører, 100% for ikke-kommersielle aktører.

Coordination and Support Action (CSA): Prosjekttype for ulike former av utredninger, grunnlagsanalyser, nettverksaktiviteter, bidrag som fremmer oppmerksomhet til en problemstilling osv. Støttegrad 100%.

For mer informasjon se: http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/find-a-call/what-you-need-to-know_en.htm

EU-utlysninger krever samarbeid i internasjonale konsortier

For prosjekttypene RIA og IA kreves at man deltar i et konsortium der selvstendige aktører fra minst tre europeiske land er med. CSA kan søkes av én enkelt aktør, men bare hvis det kan godtgjøres at aktøren selv er i stand til å innfri forventningene som settes i utlysningsteksten. 

Kontaktpersoner